Turkish English


WinBordro Plus Bordro - Personel Yönetim Programı

Genel İşlemler

 • Personel kartı
 • Aylık puantaj işlemleri
 • Toplu aylık puantaj işlemleri
 • Bordro hesaplama
 • Bordro zarfı
 • Ek ödeme ve kesinti

Raporlar

 • Ücret bordrosu ve resmi muhasebe entegrasyonu
 • Personel izin takibi
 • SGK eksik bildirimi
 • SGK vergi matrahı
 • Kıdem ve ihbar tazminatı
 • E-bildirge
 • E-bildirge(işe giriş ve çıkış bildirgesi)
 • Personel raporları
  • Personel listesi
  • Kimlik bildirim listesi
  • Puantaj raporları
  • Yıllık ücret pusulası
  • Asgari geçim raporu