Turkish English


WinMuh Plus Muhasebe Yönetimi


Genel İşlemler

 • Müşteri kartı
 • Cari işlemler
 • Kasa işlemleri
 • Banka işlemleri
 • Çek giriş ve senet girişleri
 • Çek çıkış ve senet çıkışları
 • Satış faturası
 • Alış faturası
 • Şoför ödemeleri
 • Masraf girişleri

Entegrasyonlar

 • Satış faturası entegrasyonu
 • Alış faturası entegrasyonu
 • Cari işlemler entegrasyonu
 • Kasa işlemleri entegrasyonu
 • Banka işlemleri entegrasyonu
 • Çek giriş ve çıkış entegrasyonu
 • Şoför entegrasyonu
 • Entegrasyon yapılmayan işlemler

Resmi Muhasebe İşlemleri

 • Mahsup fişi-tahsil fişi-tediye fişi
 • Açılış ve kapanış mahsup fişi
 • Hesap planı kartı ve listesi
 • Genel mizan
 • Kebir defteri
 • Muavin
 • Bilanço ve gelir tablosu
 • Sabit kıymetler(Demirbaş)
 • Fiş ve hesap aktarma işlemleri
 • Kur farkı işlemleri
 • Muhasebe fiş listeleri
 • E-defter modülü
 • Yansıma işlemleri
 • Dönem sonu işlemleri

Genel Raporlar

 • Cari hesabı
 • Kasa raporları
 • Banka raporları
 • Çek/senet giriş raporları
 • Çek/senet çıkış raporları
 • Satış fatura raporları
 • Alış fatura raporları
 • Grafik (aylık borç-alacak TL tutarları, aylık satış-alış fatura sayıları)
 • Borç/alacak mizanı
 • Mutabakat
 • E-mutabakat entegrasyonu
 • Hasılat listesi
 • Cari yaşlandırma
 • Cari kur farkı işlemleri
 • BA-BS işlemleri

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ