Turkish English


WinStok Plus Stok Yönetimi


Genel İşlemler

 • Müşteri kartı
 • Cari işlemler
 • Kasa işlemleri
 • Banka işlemleri
 • Çek giriş ve senet girişleri
 • Çek çıkış ve senet çıkışları
 • Satış faturası
 • Alış faturası
 • Çıkış irsaliyesi
 • Stok kartı işlemi
 • Fiş çıkış işlemi
 • Verilen sipariş
 • Alınan sipariş
 • Depo irsaliyesi
 • Alış irsaliyesi

Genel Raporlar

 • Cari hesabı
 • Haftalık borç-alacak
 • Kasa raporları
 • Banka raporları
 • Çek/senet giriş raporları
 • Çek/senet çıkış raporları
 • Satış fatura raporları
 • Alış fatura raporları
 • Grafik(aylık borç-alacak TL tutarları, aylık satış-alış fatura sayıları)
 • Borç/alacak mizanı
 • Mutabakat
 • E-Mutabakat entegrasyonu
 • Cari yaşlandırma
 • Nakit akış raporu
 • BA-BS işlemleri

Stok Raporları

 • Stok raporları
  • Stok tutarları
  • Stok mevcutları
  • Markaya göre grupla
  • Stok hareketleri
 • Fiyat güncelleme
 • Baremli fiyat
 • Barkod basımı
 • Stok analizi
 • Maliyet raporu
 • Ortalama fiyat hesaplama