Operasyon İşlemleri

  Rezarvasyon işlemleri(İhracat,ithalat,transit)
  Yük planlaması
  İhracat taşıma
  İthalat taşıma
  Transit taşıma
  Kara iç nakliye
  Konşimento basımı
  Kara nakliye talimatı
  Serbest teklif
  Alış ve Satış Fiyatlarını Parametrik ve Manuel Olarak Tanımlama
  Demuraj vgm raporu
  Pozisyon kar-zarar raporu
  Konteyner takibi
  Yük teslim formu(ordino)
  Gemi detayı
  Ön ihbarname
  Müşteri sipariş formu
  Çıkış-varış ihbarnamesi
  Toplu çıkış-varış mail atma
  Satış faturası
  Alış faturası
  Masraf işlemleri

Pazarlama Modülü

  Potansiyel müşteri
  Müşteri kartı
  Müşteri teklifi
  Kart işlemleri
   Gönderici kartı
   Alıcı kartı
   Acenta kartı

E-Dönüşüm Uygulamaları

Dış Sistem Entegrasyonları

  Müşteri fiyat tarife girişi
  Müşteri raporları
   Hareket gören müşteri listesi
   Hareket görmeyen müşteri listesi
   En sık yük çıkaran müşteri listesi
   Müşteri ciro listesi
  Pozisyon alış-satış raporu
  Ülkelere göre sefer sayıları
  Ülkelere göre fatura gelirleri
  Ülkelere göre konteyner raporu
  Kullanılan konteyner tipi sayısı
  Taşınan tehlikeli madde raporu
  Taşınan tehlikeli madde sayısı raporu
  Ülkelere ve aylara göre sefer sayısı raporu
  Pozisyon konteyner raporu
feature